+90 553 977 93 06 - Çağrı Merkezi (09:00 - 18:30)
shoppingcart.mini.modal

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ TOPTAN MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 Bir yanda …………………………………………………………  (bu sözleşmede ALICI olarak anılmaktadır) ile diğer yanda Ases Toptan (bu sözleşmede SATICI olarak anılmaktadır) aşağıdaki sözleşme şartlarını tespit etmişlerdir.

 1-) SÖZLEŞMENİN KONUSU:

 İşbu sözleşme belirtilen malların SATICI tarafından ALICIYA satılması ve SATICININ ödeme koşullarını düzenlemektedir.

 2-) SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ

 İşbu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girecektir.

 3-) TARAFLARIN İRTİBATLARI - FATURA BİLGİLERİ

 3.1. ALICI

 Adres

Tel. No

Faks No

E-Posta

Vergi Dairesi

V.D. Sicil No

3.2. SATICI

 Adres

Tel. No

Faks No

E-Posta

Vergi Dairesi

V.D. Sicil No

4-) MALIN TESLİM TARİHİ

4.1. İşbu sözleşme konusu ………………… adet ………………………..aşağıda belirtilen tarihlerde SATICI tarafından ALICIYA teslim edilecektir.

 Sıra                  Cins                 Miktar            Teslim Tarihi              Tutar (TL)

  1.                                            
  2.                                            
  3.                                            
  4.                                            
  5.                                            
  6.                                            
  7.                                            
  8.                                            
  9.                                            
  10.                                          

5-) MALIN TESLİM VE KABUL KONULARI

 5.1 - Alıcı, madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 - Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.

5.3 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının satıcıya ulaştırılmış olması ve bedelinin satıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.4 - Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini satıcıya ödememesi halinde, alıcının kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde satıcıya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri alıcıya aittir.

5.5 - İşbu sözleşme, alıcı tarafından imzalanıp satıcıya ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır. 

6-) BEDEL

Yukarıda belirtilen malların toplam fiyatı KDV dahil ……………………… TL. dir (ayrıca yazıyla yazılacak…………………………).

7-) ÖDEME

ALICI işbu sözleşmede belirtilen ödemeleri vadesinde öder.

8-) SÖZLEŞMENİN FESHİ ve SON BULMASI

8.1. ALICI veya SATICI iş bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yine işbu sözleşmede belirtilen tarihlerde yerine getirmediği takdirde süre vermeksizin sözleşmeyi feshedebilir. Bu halde edimin yerine getirilmemesinden doğacak her türlü kaybın tazmini talep edilebilir.

8.2. Bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin tamamı taraflarca yerine getirildiğinde ve tarafların bir diğerinden talebi kalmadığında işbu sözleşme kendiliğinden son bulur.

9-) UZLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MERCİ

İşbu sözleşmeden ya da sözleşmenin maddelerinin yorumundan doğan anlaşmazlıkların çözümünde İSTANBUL mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

10-) SÖZLEŞMENİN EKLERİ

Tarafların imza sirküleri ve yetki belgeleri

İşbu ………sayfadan ve ………maddeden ibaret sözleşme metnini okuduk, mahiyetini anladık ve taraflar adına serbest irademizle imzaladık. …/…/…

 

Alıcı                                                               Satıcı  

Ad Soyad                                                      Ad Soyad

İmza                                                              İmza